* Historia * Trzymam tę stronę tylko z powodów sentymentalnych, żeby pamiętać kiedy były niektóre emisje
Tu możesz się dowiedzieć drogi, bywszy Telewidzu, jak mogliśmy przedstawiać Ci kiedyś nasze audycje. Skończyło się co dobre 31 grudnia 1999 r. Już pierwszego stycznia 2000 r. weszła w życie reforma TVP, którą forsował wiceprezes Walter Chełstowski,  niech marnie sczeźnie, uciekł z TVP z dużą odprawą pieniężną. Jeszcze do czerwca 2000 r. utrzymałem na antenie, mimo reorganizacji geniusza z Wrocławia, Telekomputer i po wakacjach usłyszałem, że nie ma pieniędzy na realizację audycji (od red. zamawiającej Zofii Żukowskiej i red. prowadzącej TV Edukacyjnej - Ewy Chrabąszcz Smoczyńskiej). Teraz zmarniało to wszystko i wegetuje jeszcze pod nazwą Redakcji programów Edukacyjnych.
No to mamy na pamiątkę stronę z niegdysiejszymi terminami emisji. Ot, historia.../tp/


powrót do głównej strony Telekomputera

wrzesień-grudzień 1999 styczeń-czerwiec 1999 wrzesień-grudzień 1998 styczeń-czerwiec 1998


terminy emisji programów
TELEKOMPUTER i CD Kurier
wtorki, ok. godz.1400
wrzesień - grudzień 1999 r.
program 1 TVP S.A.


wrzesień-grudzień 1999

Wrzesień 7.09.1999 CD Kurier, godz.1406
14.09.1999 Telekomputer, godz.1400
Październik 5.10.1999 CD Kurier, godz.1406
12.10.1999 Telekomputer, godz.1355
Listopad 2.11.1999 CD Kurier, godz.1406
9.11.1999 Telekomputer, godz.1355
Grudzień 7.12.1999 CD Kurier, godz.1406
14.12.1999 Telekomputer, godz.1355


do góry

terminy emisji programów
TELEKOMPUTER
CD Kurier, Eureka
poniedziałki, ok. godz.1140
styczeń - czerwiec 1999 r.
program 1 TVP S.A.


styczeń-czerwiec 1999

Styczeń 04.01.1999 CD Kurier, godz.1355
18.01.1999 Telekomputer,godz.1355
Luty 09.02.1998 Eureka - Białe szaleństwo, godz.1410
18.02.1998 Telekomputer,godz.1140
Marzec 15.03.1998 Telekomputer,godz.1140
Kwiecień 08.04.1998 Telekomputer,godz.1140
Maj 17.05.1998 Telekomputer,godz.1140
31.05.1998 Telekomputer,godz.1140
Czerwiec brak emisji już przerwa wakacyjna


do góry

Wymienione niżej terminy emisji audycji w 1998 roku przechodzą już do historii. Zachowałem je tylko do celów archiwalnych. Od 21 czerwca 1998 był w Telewizji Edukacyjnej sezon wakacyjny czyli same powtórki. *\
Sezon wrzesień-grudzień 1998 był przeciętnym w TV Edukacyjnej. Program edukacyjny "Grajmy w szachy", w programie 1 TVP S.A. jest już tylko powtarzany nocą, w różnych dniach.terminy emisji programów
TELEKOMPUTER, Eureka
CD Kurier
wtorki, ok. godz.1355
wrzesień- grudzień 1998 r.
program 1 TVP S.A.


wrzesień-grudzień 1998

Wrzesień 29.09.1998 CD Kurier, godz.1250
Październik 13.10.1998 Telekomputer, godz.1310
27.10.1998 CD Kurier, godz.1250
27.10.1998 Eureka-dom XXI wieku, godz.1310
Listopad 10.11.1998 Telekomputer, godz.1310
Grudzień 15.12.1998 Telekomputer, godz.1310
29.12.1998 CD Kurier, godz.1250
29.12.1998 Eureka-Społeczeństwo Informacyjne, godz.1310


do góry

terminy emisji programów
TELEKOMPUTER, Eureka
CD Kurier
wtorki, od 1130 do 1355
styczeń - czerwiec 1998 r.
program 1 TVP S.A.

styczeń-czerwiec 1998

Styczeń 06.12.1998 Telekomputer, godz.1355
13.01.1998 Spektrum, godz.1310
20.01.1998 Telekomputer, godz.1355
Luty 03.02.1998 Telekomputer, godz. ok. 1130
03.02.1998 CD Kurier, godz. 1325
17.02.1998 Spektrum, godz. ok. 1400
Marzec 03.03.1998 Telekomputer,godz. ok. 1355
03.03.1998 CD Kurier, godz. ok. 1330
Kwiecień 07.04.1998 Telekomputer,godz. ok. 1355
14.04.1998 Spektrum, godz. ok. 1400
21.04.1998 CD Kurier, godz. ok. 1330
Maj 05.05.1998 Telekomputer,godz. ok. 1355
19.05.1998 CD Kurier, godz. ok. 1330
Czerwiec 02.06.1998 Telekomputer,godz. 1350
16.06.1998 CD Kurier, godz. ok. 1330


do góry

*\ Nieaktualna już uwaga....audycje i godziny emisji programów ustalane są w Dyrekcji Programu 1 TVP S.A. Nie są one pewne, bowiem tzw. "ramówka" zmienia się prawie z dnia na dzień i rok 1999 jest gorszy dla Telewizji Edukacyjnej niż 1998, obfituje w liczne "niespodzianki emisyjne", dużo programów zniknęło z anteny Programu 1 TVP S.A. Uwaga ! Autor audycji nie ma wpływu na ustalanie terminów i godzin emisji. Nie mogę też wydłużyć czasu trwania audycji. Liczne listy Widzów mogę tylko przekazywać "wyżej". Takie przekazywanie kończy się niczym. Jedyne wytłumaczenie - brak pieniędzy! Ten brak pieniędzy doprowadził wreszcie do likwidacji audycji.

 


(c) Copyright by Tomasz Pyć